Internetmarketing woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | v | w | z

Terug naar overzicht


Marketing -  Marketing betreft het creëren, communiceren en leveren van waarde voor de klant en voor het reguleren van klantenrelaties op manieren die gunstig zijn voor het bedrijf en haar belanghebbenden.

Marketingconsultancy -  Marketingconsultancy is het adviseren aan anderen over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen en het bepalen van de marketingstrategie.

Marketingconsultant -  Een marketingconsultant adviseert aan bedrijven over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen en de marketingstrategie.

Marketingplan -  In een marketingplan staat beschreven wie de doelgroep van uw bedrijf is, en hoe deze benadert kan worden om uw product of dienst onder de aandacht te brengen.

Marktsegment -  Betreft een deel van de totale afzetmarkt van een bedrijf of product. Een marktsegment bestaat uit een groep gelijksoortige afnemers.

Marktsegmentatie -  Hierbij worden groepen mensen gecategoriseerd die gelijk zijn op één of verschillende manieren. Dit kunnen bijvoorbeeld gedragsmatige, culturele, demografische gegevens zijn. Hierdoor kan gerichte marketing op deze segmenten worden toegepast.

Merkattitude -  De door de consument waargenomen waarde van een merk. Dit is dus per consument afhankelijk.

Merkbekendheid -  De actieve of passieve bekendheid of herkenning van een merknaam.

Afspraak maken?

Graag gaan wij met u in gesprek om samen te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.