Internetmarketing woordenboek

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | v | w | z

Affiliate marketing -  Dit is een vorm van internetmarketing waarbij adverteerders hun partners (affiliates) belonen voor de gegenereerde verkopen of doorgeklikte bezoekers. Affiliates plaatsen advertenties op hun website om daarmee kliks en verkopen te behalen voor de adverteerder.

Banner -  Dit is een advertentie op een website. Heeft vaak bewegend beeld/tekst en is ingekaderd. Direct klikbaar en linkt door naar een andere website of een item op dezelfde website die onder de aandacht wordt gebracht.

Click -  Een click of klik is de registratie van het feit dat iemand op een advertentie heeft geklikt en daarmee de achterliggende informatie opvraagt. Bij sommige online advertentievormen wordt er per klik betaald.

CMS -  Staat voor Content Management System. Dit is een systeem waarmee eenvoudig de inhoud van een website kan worden beheerd, zonder dat daarvoor kennis van programmeertaal noodzakelijk is. Pinkwater levert altijd websites met een CMS.

Conversie -  De bezoeker doet wat jij wilt dat de bezoeker doet. Dat kan bijvoorbeeld zijn: aanschaf van een bepaald product, inschrijving voor een nieuwsbrief, doorklik naar een andere website, etc. Het is allemaal een conversie.

Conversie optimalisatie -  Het proces dat bedoeld is om de effectiviteit van een website te verbeteren, waardoor een maximaal aantal relevante bezoekers worden aangetrokken en dat deze converteren tot de gewenste actie of winstgevendheid.

Conversie ratio -  Het percentage van de websitebezoekers dat overgaat tot conversie en dus het % van de bezoekers dat doet wat u graag wilt dat ze doen. De conversieratio wordt ook wel conversiepercentage genoemd.

CPC -  Cost per Click. De prijs die u moet betalen wanneer iemand op uw advertentie klikt. Wanneer er niemand op de advertentie klikt, betaalt u dus ook niets.

CPM -  Staat voor Cost per Mille. Er wordt per 1000 kliks op een advertentie betaald.

CPS -  Staat voor Cost per Sale, ook wel CPO (cost per order). Er wordt door een adverteerder per geleverde verkoop afgerekend.

Digitale nieuwsbrief -  Een nieuwsbrief via e-mail. E-mailmarketing kan een methode zijn om regelmatig onder de aandacht te komen bij (potentiële of bestaande) klanten. Om iemand een digitale nieuwsbrief te mogen sturen, is de toestemming van degene aan wie hij wordt verstuurd vereist. Bestaande klanten mag je zonder hun expliciete toestemming mailen, echter moet de nieuwsbrief dan wel gerelateerd zijn aan de diensten of producten die ze bij je hebben afgenomen.

E-commerce -  Dit is het geheel van kopen en verkopen via internet. Deze handel vindt dus online plaats o.a. via webshops.

E-mailmarketing -  E-mailmarketing is het promoten van producten of diensten via e-mail. Dit gebeurt meestal door middel van een digitale nieuwsbrief. E-mailmarketing is een goede methode om periodiek een contactmoment aan te gaan met (potentiële of bestaande) klanten. Voor potentiële klanten is expliciete toestemming (opt-in) vereist.

Facebook -  Facebook is een social media netwerk dat ook voor allerlei zakelijke doeleinden gebruikt kan worden, zoals voor promotie en om op een interactieve manier in contact te zijn met je doelgroep.
Gesponsorder zoekresultaten -  Dit zijn de zoekresultaten in de zoekmachine waarvoor betaald wordt. Bij Google gaat het om de advertenties bovenaan de zoekpagina en in de zijbalk. Google maakt hiervoor gebruik van Google AdWords.

Google Adwords -  Het betaalde advertentieprogramma van Google. De advertenties worden getoond bovenaan en rechts van de gewone, organische zoekresultaten.

Google analytics -  Websitestatistieken programma van Google. Dit statistiekenprogramma van Google maakt het gemakkelijk om gedrag van websitebezoekers te analyseren.

Google optimalisatie -  Door middel van verschillende technieken wordt ervoor gezorgd dat een website beter vindbaar wordt in Google en een hogere ranking krijgt in de zoekresultaten. Hoe hoger je ranking hoe meer vertoningen in de zoekresultaten en daardoor meer bezoekers op je website.

HTML -  HyperText Markup Language. Dit is de algemene programmeertaal waarin veel websites geprogrammeerd worden.

Internetmarketing -  Onder internetmarketing vallen alle online marketing activiteiten zoals: zoekmachinemarketing, banners, e-mailmarketing, affliate-marketing en conversie-optimalisatie. Het gaat erom om producten en diensten online extra onder de aandacht te brengen.

Internetmarketingstrategie -  Bij een internetmarketingstrategie of online marketingstrategie gaat het om een langetermijn plan met als doel het online promoten van een bedrijf, product of dienst. Denk hierbij aan de website, social media marketing, zoekmachine-optimalisatie en e-mailmarketing.

Keyword -  Keyword is een de Engelse term voor zoekwoord. Het wordt gebruikt om de zoekopdracht te beschrijven waarop iemand zoekt in de zoekmachines. Bij zoekmachine-optimalisatie worden de prestaties van verschillende relevante keywords gemeten en verbeterd.

Linkbuilding -  Betreft het genereren van links die verwijzen naar uw website. Het doel van linkbuilding is het populairder maken van uw website en daardoor uw positie in de zoekmachines te verhogen. Link building is een proces dat tijdrovend kan zijn, afhankelijk van de hoeveelheid en intensiteit van de concurrentie voor een bepaalde zoekwoordcombinatie.

Marketing -  Marketing betreft het creëren, communiceren en leveren van waarde voor de klant en voor het reguleren van klantenrelaties op manieren die gunstig zijn voor het bedrijf en haar belanghebbenden.

Marketingconsultancy -  Marketingconsultancy is het adviseren aan anderen over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen en het bepalen van de marketingstrategie.

Marketingconsultant -  Een marketingconsultant adviseert aan bedrijven over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen en de marketingstrategie.

Marketingplan -  In een marketingplan staat beschreven wie de doelgroep van uw bedrijf is, en hoe deze benadert kan worden om uw product of dienst onder de aandacht te brengen.

Marktsegment -  Betreft een deel van de totale afzetmarkt van een bedrijf of product. Een marktsegment bestaat uit een groep gelijksoortige afnemers.

Marktsegmentatie -  Hierbij worden groepen mensen gecategoriseerd die gelijk zijn op één of verschillende manieren. Dit kunnen bijvoorbeeld gedragsmatige, culturele, demografische gegevens zijn. Hierdoor kan gerichte marketing op deze segmenten worden toegepast.

Merkattitude -  De door de consument waargenomen waarde van een merk. Dit is dus per consument afhankelijk.

Merkbekendheid -  De actieve of passieve bekendheid of herkenning van een merknaam.

Negative keywords -  Deze worden gebruikt bij AdWords advertenties om aan te geven dat een bepaalde advertentie niet vertoond mag worden wanneer op dit zoekwoord wordt gezocht.

Online marketing -  Online marketing of internetmarketing vallen alle online marketing activiteiten zoals: zoekmachinemarketing, banners, e-mailmarketing, affliate-marketing en conversie-optimalisatie. Het gaat erom om producten en diensten online extra onder de aandacht te brengen.

Opt-in -  Met een opt-in geeft iemand specifiek toestemming voor het gebruik van zijn gegevens. Voor een nieuwsbrief aan niet-klanten is altijd een opt-in vereist.

Organische zoekresultaten -  Dit zijn de niet-betaalde zoekresultaten in een zoekmachine.

Pagerank -  Door Google gebruikte waardering op basis van een (wiskundig) algoritme, vernoemd naar Google oprichter Lawrence Page, om het belang van individuele pagina’s op het internet te bepalen aan de hand van de linkstructuren op het internet.

Quality score -  De quality score heeft te maken met de klikratio van een Adwords campagne. Hoe hoger de gemiddelde klikratio, hoe hoger de quality score. Hierdoor beschouwt Google de campagne als meer relevant, wat er automatisch voor zorgt dat de advertenties hogere posities krijgen in de zoekresultaten.

ROI -  Return On Investment (ROI) geeft het rendement op een investering aan. Men verkrijgt dit getal door de winst te delen door de investering.Dit is van belang om te bepalen hoeveel er geïnvesteerd kan worden in een bepaalde campagne.

Search engine optimalisatie -  Bij search engine optimalisatie (afgekort SEO) worden verschillende methodes gebruikt om een website te laten stijgen in de zoekmachine resultaten.

SEO -  SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization. Hierbij worden verschillende methodes gebruikt om een website te laten stijgen in de zoekmachineresultaten. SEO is de meestgebruikte term om het gebied van zoekmachineoptimalisatie.

SEO-Marketing -  SEO-marketing is het totaal van zoekmachine-adverteren en zoekmachine-optimalisatie.

SEO-optimalisatie -  Met SEO-optimalisatie wordt de positie van een website in de zoekmachineresultaten verbeterd door een combinatie van verschillende technieken.

Visueel design -  Dit is het uiteindelijke ontwerp van een website. Het gaat dan o.a. over de kleuren, afbeeldingen, witruimte en lettertype.

Webcare -  Webcare is het beleid van een bedrijf om actief te luisteren naar en te reageren op uitlatingen over het bedrijf in sociale media. Het heeft als doel om (potentiele) klanten te helpen en om klachten op te lossen.

Webdesign -  Het ontwerpen, vormgeven en ontwikkelen van websites en andere uitingen op internet.

Webdesignbureau -  Een bureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, vormgeven en ontwikkelen van websites en andere uitingen op internet.

Webdevelopment -  Webdevelopment is de engelse term voor het ontwikkelen van websites.

Website-optimalisatie -  Bij website-optimalisatie worden verschillende stappen ondernomen om de conversie van een website te verbeteren. Website-optimalisatie wordt ook wel conversie-optimalisatie genoemd.

Websitemarketing -  Websitemarketing betreft het totaal van marketingactiviteiten die ondernomen kunnen worden om een website onder de aandacht te brengen, zoals bijvoorbeeld zoekmachine-optimalisatie, e-mailmarketing en affiliatemarketing.

Zoekmachine-optimalisatie -  Zoekmachine-optimalisatie betreft het verbeteren van de positie in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, zodat de betreffende website eerder gevonden wordt.

Zoekmachinepositionering -  Dit is de positie van een website in de organische zoekresultaten. Het doel is om de zoekmachinepositie te verbeteren op de belangrijkste zoekwoorden.

Zoekwoord -  Zoekwoord is een ander woord voor keyword. Het betreft de zoekopdracht die mensen opgeven wanneer ze zoeken in een zoekmachine zoals bijvoorbeeld in Google.

Afspraak maken?

Graag gaan wij met u in gesprek om samen te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.